Şirket Profili

YÖNETİM KURULU

AHMET REYİZ YILMAZ
BAŞKAN

 ADNAN YILMAZ
 BAŞKAN YARDIMCISI

AHMET ARIK
YÖNETIM KURULU ÜYESİ
NISIM GAYUS
DANIŞMAN

  TAL BENENSON
HUKUK MÜŞAVİRİ
MÜMTAZ YILMAZ
YÖNETIM KURULU ÜYESİ


İDARİ KURUL
AHMET ARIK
GENEL MÜDÜR
NISIM GAYUS
DANIŞMAN
 


ÖMER YILMAZ
MÜDÜR
HASAN ORAL
PROJE MÜDÜRÜ