Şirket Profili

YÖNETİM KURULU

AHMET REYİZ YILMAZ
ONURSAL BAŞKAN

 ADNAN YILMAZ
 BAŞKAN AHMET ARIK
YÖNETIM KURULU ÜYESİ
NISIM GAYUS
DANIŞMAN

HARUN REİS YILMAZ
 CEO & BAŞKAN YARDIMCISI
MÜMTAZ YILMAZ
YÖNETIM KURULU ÜYESİİDARİ KURUL
AHMET ARIK
GENEL MÜDÜR
NISIM GAYUS
DANIŞMAN
 


ÖMER YILMAZ
MÜDÜR
HASAN ORAL
PROJE MÜDÜRÜ